Tone Tellevik Dahl planter et epletre i forstanderhagen på Diakonhjemmet

Tone Tellevik Dahl planter et epletre i forstanderhagen på Diakonhjemmet

Et møtested for mennesker i alle aldre

– Byrådets visjon er en grønnere, varmere, mer skapende by med plass for alle. Det dere på Diakonhjemmet gjør her, er helt i tråd med denne visjonen, sa byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl ved åpningen av «Grønn glede» i den gamle forstanderhagen på Diakonhjemmet.

Høstsolen skinner over Oslo idet byråden planter et epletre i forstanderhagen, med god hjelp fra Diakonhjemmets barnehagebarn og beboere fra Nordberghjemmet og Sagenehjemmet.

I «Grønn glede» møtes barnehagebarn, sykehjemsbeboere og mottakere av hjemmetjenester i en kjøkkenhage, til plantestell og samtaler om små og store ting. Prosjektet er støttet både gjennom Oslo kommunes satsing på urbant landbruk og Helsedirektoratets tilskuddsordning for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre.

Bidrag til folkehelsen

– Tone Tellevik Dahl, hvorfor vil kommunen oppmuntre til tiltak som dette, hvor ulike generasjoner møtes?

– Slike tiltak ivaretar flere dimensjoner av vår politikk. Det ene er det grønne, det som handler om urbant landbruk. Vi har jo ikke de store åkrene i vår by, men vi ønsker å vise at det likevel går an å ha en kjøkkenhage hvor man dyrker noe selv. Dette blir også gode møteplasser. Samtalene og vennskapene som oppstår her, er unike. Alder og bakgrunn betyr ikke noe. Her skjer det gode generasjonsmøter. Her har man har et felles oppdrag når man møtes: å passe på hagen, og det legger til rette for at eldre og barn kan føre forståelige og fortrolige samtaler med hverandre. Alt dette mener jeg er et viktig bidrag til folkehelsen. Byrådets visjon er en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle. Prosjektet treffer på det hele og da er det lett å være med og bidra økonomisk.

– Det koseligste er å møte barna, sier Jenny Johansen fra Nordberghjemmet (t.v.). Her sammen med Linnea (4), spesialrådgiver Solveig Rinde i Diakonhjemmet Omsorg og Maria (4).

Diakonhjemmet hage – et sted for mangfold

For en knapp uke siden deltok byråden også ved grunnsteinsnedleggelsen for Diakonhjemmet Omsorg+, som er første trinn i det som skal bli Diakonhjemmet hage.

– Også i Diakonhjemmet hage det jo en viktig del av filosofien å skape en bydel for alle generasjoner. Hvor viktige er slike prosjekter, enten de er små eller store?

– De er utrolig viktige. Alle deler av byen skal oppleves å være for alle, uansett hva slags bakgrunn man har eller hvilken generasjon man tilhører. Det Diakonhjemmet gjør med Diakonhjemmet hage, handler om hele livssyklusen – fra barnehage til skole, omsorgs- og spesialisthelsetjenester og pleie ved livets slutt – og skaper rom for gode møter i alle disse ulike livsfasene. Planen om en videregående skole, som forhåpentligvis kommer hit, vil gjøre at man har både barnehager og skole. Skolen vil kunne samarbeide med sykehuset om praksis- og lærlingplasser. VID vitenskapelige høgskole er allerede en god samarbeidspartner for kommunen og vil kunne samarbeide med de ulike institusjonene som kommer her. Diakonhjemmet hage er en viktig brikke i utviklingen av Oslo, ved å være et nabolag som har alle disse viktige funksjonene.

Les saken «Her kan du leve miljøvennlig fra du er 1 til 100 år» hos Klimaetaten i Oslo.

Generasjonsmøter

En av deltakerne i «Grønn glede» er Jenny Johansen, som bor på Nordberghjemmet.

– Hva er det du liker best med å komme hit?
– Det mest koselige er å møte barna, sier Jenny.

Og på en benk ved et lite bord midt i hagen har Maria og Linnea slått seg ned. De er begge fire år og koser seg med saft og boller.

– Hva er det dere liker best med å komme hit?
– Å leke, sier begge to i kor.
– Kjenner dere noen av de gamle som er her i dag?
– Ja, vi kjenner Jenny og enda mange flere.
– Hvordan er det å treffe dem her i hagen?
– Det er gøy! sier Maria.

Så begynner de å fortelle om kjøkkenhagen.
– Her vokser det plommer, gulrøtter og bringebær. Og epler.

Epletreet er i hvert fall plantet.

Leve hele livet

– Vi tror vi trenger nye metoder og perspektiver for å bidra til økt livsglede, ja, leve hele livet, sier direktør Helle Gjetrang i Diakonhjemmet Omsorg.

– Hagearbeid er utgangspunktet for samlingene. Men vi tenker også at hagen er en arena for gode samtaler. Her spiser man sammen, synger barnesanger som flere generasjoner kjenner, og har små innlegg om planter, frø og stell.

JOBBEN ER GJORT: Byråd Tone Tellevik Dahl med spade,
epletre og hjelpere fra barnehagene ved Diakonhjemmet.