Diakonilederforum

Diakonilederforum er et nettverk og møtested for toppledere i diakonale virksomheter.

Atten toppledere fra diakonale virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren er med i nettverket som ledes av Ingunn Moser.

Medlemmer

(Per november 2021)

Møter i 2022

    • 6. april 2022
    • 3. nov 2022