For foreldre

For foreldre

Litt informasjon om hvilke klær bør barna ha med seg, hvordan fødselsdager markeres og hvordan man gir beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen, med mere ....

Kontakt din avdeling

Trollstua +47 474 83 735

Knøttene +47 474 83 403

Bjørnehiet +47 474 83 762

Maurtua +47 474 84 52

Åpningstid

07.30–17.00

MyKid er vår kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage.

Fødselsdager

Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen med flagg, krone og bursdagssamling. Etter formiddagsmaten serverer vi is, kake, frukt eller annet godt som fødselsdagsbarnet har med.

Vi ber om at invitasjoner til fødselsdagsselskap utenom barnehagetiden deles ut på annen måte enn i barnehagen, det kan føles sårt for barn som ikke blir invitert.

Klær

Barna må ha med seg klær og skotøy til inne- og utebruk, tilpasset årstid, vær og føreforhold. Barna bør alltid ha et ekstra skift liggende i barnehagen. For at vi skal kunne holde orden på barnas klær og sko, er det viktig at alt merkes med navn.

De yngste må ha med seg bleier. Spør oss gjerne om råd!


Lek

Leken er en viktig del av barndommen og barnekulturen. Kjennetegn på lek er at den er frivillig, på liksom, lystbetont, indremotivert og gir glede. God lek fremmer barnets utvikling intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken kan også fungere som problemløser, ved at barna lever ut sine opplevelser og erfaringer.

Personalet har en aktiv rolle i barnas lek, som observatør, deltager eller som en tilgjengelig rolle ved behov. I tillegg arbeider noen av avdelingene utfra en lekpedagogisk arbeidsmåte, hvor barna fra starten av er med på å bestemme tema og hvor avdelingen blir fysisk gjort om til det leketemaet som barna har valgt.

Leker

Leker hjemmefra tas med på eget ansvar, og barna må forberedes på at de andre barna også må kunne få leke med det de har med seg.

Personalet ønsker ikke at barna har med seg krigsleketøy i barnehagen.

Leker som innbyr til felles lek og samspill er ekstra velkomne!

Sykdom og fri

Foreldrene velger selv når det passer å komme i barnehagen, så lenge personalet opplever at barna ikke har problemer med for eksempel å komme sent, som midt i samling, lek eller måltid. Det er for mange barn lettere å starte dagen når det er færre barn tilstede. Samtidig må foreldrene få prioritere sin arbeidsdag utfra familiens behov.

Ved fri eller sykdom vil vi gjerne ha beskjed i løpet av formiddagen. Er det en planlagt tur den dagen er det fint om dere gir beskjed før 10.00.


Tilvenning

Ny i barnehagen

For barnet kan det å begynne i barnehage være en stor overgang. Noen barn finner seg fort til rette, mens andre trenger mer tid. Barnet skal bli kjent med både barn og personale på sin avdeling og bli trygg i de nye omgivelsene - derfor er det viktig at de første møtene med barnehagen og personalet skjer gradvis. De yngste barna er de første dagene to-tre timer i barnehagen sammen med foreldrene. Senere utvides tiden i forhold til hva som passer det enkelte barnet best. Eldre barn som har gått i barnehage før, kan ha noe lengre dager.

I tilvenningsperioden vil det være en av personalet ha et spesielt ansvar for å gjøre barnet kjent med og trygg i barnehagen. Etter hvert overtar hele avdelingens personale gradvis felles ansvar for barnet.

Før sommeren vil barna som skal starte i barnehagen til høsten bli invitert på flere besøk til avdelingen sin, for å kunne bli litt kjent før oppstart.

Kort tid etter at barnet har startet i barnehagen vil foreldrene ha en samtale med den pedagogiske lederen på avdelingen. Her forteller foreldrene om barnet sitt og pedagogisk leder orienterer om hvordan tilvenningsperioden har vært og hvordan barnet har det i barnehagen.

Overflytting til ny avdeling

Når barna er 2-3 år flyttes de over fra liten til stor avdeling. Fortrinnsvis skjer overflyttinger etter sommerferien, men kan også skje i løpet av året. Barna er da kjent på huset og trenger ikke så lang tilvenningsperiode. Som regel flytter flere barn fra småbarnsavdelingene over samtidig og det gjør at overgangen blir enklere. Før de bytter avdeling bruker vi god tid på å forberede overflyttingen, ved jevnlige besøk på den nye avdelingen.

Forsikring

Barna er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring barnehagen for den tiden de oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også når barna er på tur i barnehagens regi.

Forsikringen gjelder ikke for klær, eiendeler m.m.

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldrene i barnehagene våre. Det gir en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden